Söndag 9.4 kl 16.00

Äggen är slut

Ett körverk av och med kvinnor mitt i livet
Scen

En dag tar äggen slut för oss som är födda med en livmoder och befinner oss mitt i livet. Hur ser erfarna kvinnor på den tid som gått och den som kommer? Kören består av medlemmar ur Svenska damkören och kvinnor från olika håll i Västra Götaland.

Texter: Lina Ekdahl
Musik: Paula af Malmborg Ward
Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin
Slagverk: Anna Gustafsson
Dirigent: Karin Eklundh
Idé & producent: Annica Carlsson Bergdahl

Entré: 100 kr
Biljettköphttps://billetto.se/events/aggenarslut_nordiskaakvarellmuseet

Arr. Sensus / Körcentrum Väst / Nordiska Akvarellmuseet