7.53.9 2017

Arne Isacsson

Landskap var ett centralt motiv i Arne Isacssons skapande. Naturen, särskilt i Bohuslän, var hans outsinliga inspirationskälla. Han studerade årstidernas gång och ljusets skiftningar i klipporna och havet. Hans rena, figurativa kompositioner med skira färglager som överlappar varandra är både monumentala och poetiskt förenklade på samma gång.

Arne Isacsson arbetade mestadels med ett klassiskt akvarellmåleri. Livet igenom experimenterade han dock med tekniken och skrev läroböcker i olje- och akvarellmåleri. Betydelsen av hans pedagogiska gärning kan inte överdrivas. År 1944 grundade han Gerlesborgsskolan i Bohuslän med filial i Stockholm. Han var också en av initiativtagarna till uppkomsten av ett särskilt museum för akvarelltekniken.

2017 skulle han ha fyllt 100 år. Under sommaren visar Nordiska Akvarellmuseet en omfattande utställning med Arne Isacssons verk samt firar hans gärning som konstpedagog och författare. ​