Måndag 2.4 2018 kl. 12–16

Akvarellfesten!

Konstnärsledda workshops
Verkstäder

Kom och utforska akvarellens underbara värld tillsammans med oss! Under dagen fylls museet av konstverkstäder för alla åldrar. Vi bjuder in till flera konstnärsledda workshops och hoppas på en riktig akvarellfest! Drop in, fri entré!

Dessutom pågår museets utställningar såväl som konstvandringens samlingsutställning i Fria verkstaden. Allmän visning kl. 14.

-

KONSTNÄRER OCH WORKSHOPS:

ANGELICA SOLLANDER / Måla med havet
Vatten och pigment är byggstenarna i akvarell. Men vad händer när vi plockar in havet och salt i bilden? Tillsammans med konstnären Angelica Sollander utforskar vi havet med akvarell i workshopen "Måla med havet". Angelica Sollander är grafiker och konstvetare, men fann sitt kall i akvarellen och papperskonsten. Hon har fördjupat sig i mediet genom att experimentera och laborera. Tillsammans ger vi oss ut på djupt vatten och utforskar havet som motiv med akvarell och salt i samvaro. Drop in.

EMMA LINDSTRÖM / Fluid Art – den kreativa processen som inspiration
I workshopen ges grunderna till vad som populärt kallas ”fluid art”, en form av action painting som fått stort genomslag i sociala medier. Fluid art är ett frigörande och inspirerande uttryck för den kreativitet vi alla besitter. Inom fluid art skapar man genom att hälla, skvätta eller stänka färg, vars riktning styrs intuitivt. Skapandeprocessen får leva sitt eget liv. Emma Lindström är en av pionjärerna inom fluid art i Sverige och har genom sitt unika uttryckssätt fått en stor följarskara på sociala medier och ställt ut sin konst runtom hela världen.

Begränsat antal platser, maximalt åtta deltagare per omgång. Anmäl dig i museets reception när du kommer!
Starttider: 12.00 + 13.00 + 14.00 + 15.00

JONAS PETTERSSON / Akvarell och robotteknik – går det att förena?
Workshopens utgångspunkt är frågeställningen om det är möjligt att använda robotteknik tillsammans med ett traditionellt medium som akvarell. Blir det bättre eller blir det sämre? Under workshopen får deltagaren möjlighet att styra en akvarellrobot med hjälp av sin egen mobiltelefon. Ta chansen att undersöka mötet mellan teknik och akvarell själv! Jonas Pettersson arbetar som konstnär och programmerare. Att experimentera och försöka förena modern teknik med akvarell är ett av hans pågående projekt som har löpt under flera år. Jonas Pettersson var under 2016 en av museets stipendiater. Drop in.