5.10 & 2.11 2019 kl. 14

Teckenspråkstolkade visningar

Visningar

Museets guider ger, med hjälp av en teckenspråkstolk, en personlig fördjupning av den konst och de konstnärer som presenteras. De allmänna visningarna ingår i entréavgiften och presenteras i samarbete med Folkuniversitetet.
 

Teckenspråkstolkade visningar under våren 2020:
Under hösten 2020 hålls två teckenspråkstolkade visningar. 
Lördag 15 februari kl. 14
Lördag 18 april kl. 14