Lördag 19.5, 16.6, 14.7, 18.8, 15.9 2018

Allmänna visningar / Teckenspråkstolkade

Visningar

Museets guider ger, med hjälp av en teckenspråkstolk, en personlig fördjupning av den konst och de konstnärer som presenteras. De allmänna visningarna ingår i entréavgiften och presenteras i samarbete med Folkuniversitetet.

Teckenspråkstolkade visningar:
Fusion
Lördag ​19 maj kl. 14 
Lördag 16 juni kl. 14 
Lördag 14 juli kl. 14 
Lördag 18 augusti kl. 14
Lördag 15 september kl. 14