Våren 2019

Teckenspråkstolkade visningar

Visningar

Museets guider ger, med hjälp av en teckenspråkstolk, en personlig fördjupning av den konst och de konstnärer som presenteras. De allmänna visningarna ingår i entréavgiften och presenteras i samarbete med Folkuniversitetet.

Teckenspråkstolkade visningar under våren 2019:
Maria Nordin
Lördag 19 januari kl. 14

Leiko Ikemura
Lördag 23 februari kl. 14
Lördag 27 april kl. 14