Lördag 17.6, 15.7 & 12.8

Allmänna visningar / Teckenspråkstolkade

Visningar

Museets guider ger, med hjälp av en teckenspråkstolk, en personlig fördjupning av den konst och de konstnärer som presenteras. De allmänna visningarna ingår i entréavgiften.

Teckenspråkstolkade visningar:
Lördag 17.6
14.00 / Arne Isacsson & Åtta konstnärer
Lördag 15.7
12.00 / Arne Isacsson
13.00 / Åtta konstnärer
Lördag 12.8
12.00 / Arne Isacsson
13.00 / Åtta konstnärer