24.2 & 14.4 2018 kl 14

Allmänna visningar / Teckenspråkstolkade

Visningar

Museets guider ger, med hjälp av en teckenspråkstolk, en personlig fördjupning av den konst och de konstnärer som presenteras. De allmänna visningarna ingår i entréavgiften och presenteras i samarbete med Folkuniversitetet.

Teckenspråkstolkade visningar:
"Jag ska banne mig rita själen..."
Lördag 24.2 kl 14
Lördag 14.4 kl 14