Sommaren 2019

Teckenspråkstolkade visningar

Visningar

Museets guider ger, med hjälp av en teckenspråkstolk, en personlig fördjupning av den konst och de konstnärer som presenteras. De allmänna visningarna ingår i entréavgiften och presenteras i samarbete med Folkuniversitetet.
 

Teckenspråkstolkade visningar under sommaren 2019:

Lördag 27.4 kl. 14
Lördag 8.6 kl. 14
Lördag 6.7 kl. 14
Lördag 27.7 kl. 14
Lördag 17.8 kl. 14