15.9 2018 kl.14

Allmänna visningar / Teckenspråkstolkade

Visningar

Museets guider ger, med hjälp av en teckenspråkstolk, en personlig fördjupning av den konst och de konstnärer som presenteras. De allmänna visningarna ingår i entréavgiften och presenteras i samarbete med Folkuniversitetet.

Teckenspråkstolkade visningar:
Fusion
Lördag 15 september kl. 14
Maria Nordin
Lördag 3 november kl. 14
Lördag 19 januari 2019 kl. 14