Torsdag 7.3 2019 kl. 19

Amensamtal / Åsa Wikforss

Kunskapen och dess fiender
Samtal

I vårens samtalsserie vill vi diskutera verkligheten och sanningens roll i vår samtid.

Min, din, vår, deras verklighet – skiljer de sig åt eller är de likadana? Att kategorisera är en grundläggande mekanism hos människan, men verkligheten är sällan svart eller vit och låter sig inte alltid delas upp så enkelt. Kan vi tala om en faktisk verklighet eller står den bara att finna i betraktarens ögon? De senaste åren har begreppet “fake news” blivit vida utbrett, där desinformation sprids med uppfattningen om att vara verklighet. Men, om nu upplevelsen av verkligheten är subjektiv, finns det då även alternativa fakta?

Åsa Wikforss är professor I teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet. Hon inriktar sig framförallt på språk- och medvetandefilosofi men också teorier kring kunskap. År 2017 släpptes hennes bok Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender. I denna diskuterar hon fakta och kunskapsresistens. Varför väljer människor att inte lyssna på kunskap som står I strid med den egna världsbilden? Vilka psykologiska mekanismer ligger bakom detta och kan vi motverka dem? Åsa Wikforss bok har uppmärksammats I flera nyhetsmedier och hon har diskuterat fenomenet i föreläsningar, radio och TV. I juni 2018 invaldes Wikforss även som ledamot I Kungliga Vetenskapsakademiens klass 10, klassen för humaniora och för framstående förtjänst inom vetenskap.

Amensamtal 2019 / Versioner av verkligheten
Estradsamtal kring samhälls- och existentiella frågor med inbjudna gäster. Samtalsledare Johan Ernstson, kyrkoherde. Samtalen arrangeras av Svenska kyrkan Tjörn, Tjörns kommun, Sensus och Nordiska Akvarellmuseet.

Fri entré, begränsat antal platser.

Torsdag 7.3 / Åsa Wikforss
Torsdag 28.3 / Paul Hansen
Torsdag 9.5 / Fredrik Holmberg