Torsdag 9.5 2019 kl. 19

Amensamtal / Fredrik Holmberg

Allt är berättelser
Samtal

I vårens samtalsserie vill vi diskutera verkligheten och sanningens roll i vår samtid.

Min, din, vår, deras verklighet – skiljer de sig åt eller är de likadana? De senaste åren har begreppet ”fake news” blivit vida utbrett, där desinformation sprids med uppfattningen om att vara verklighet. Men, om nu upplevelsen av verkligheten är subjektiv, finns det då även alternativa fakta? Eller är verkligheten och dess sanning objektiv? I den mängd av information som delas på nätet och i sociala medier kan det idag bli svårt att veta vad man ska tro eller inte. Hur kan man navigera i detta och får man verkligen skriva vad som helst?

Fredrik Holmberg är lärare för grundskolan och gymnasiet. 1992 startade han Filmpedagogerna Folkets Bio, som arbetar med filmpedagogik och medie- och informationskunnighet, med fokus på värderingar och demokrati. Filmpedagogernas verksamhet har berättelsen som nav. Utgångspunkten är att allt är berättelser och att vi alla är berättare. Idag efterfrågar skolor och utbildningar mycket om källkritik. Vad kan man tro på? Vad är god information? I samband med detta har Fredrik Holmberg skapat läromedel i samarbete med Konsumentverket och Skolverkets Myndighet för skolutveckling. Tillsammans med Filmpedagogerna föreläser han även på Gymnasieskolor om värderingar.

Amensamtal 2019 / Versioner av verkligheten
Estradsamtal kring samhälls- och existentiella frågor med inbjudna gäster. Samtalsledare Johan Ernstson, kyrkoherde. Samtalen arrangeras av Svenska kyrkan Tjörn, Tjörns kommun, Sensus och Nordiska Akvarellmuseet.

Fri entré, begränsat antal platser.

Torsdag 7.3 / Åsa Wikforss
Torsdag 28.3 / Paul Hansen
Torsdag 9.5 / Fredrik Holmberg