Onsdag 16.5 2018 kl. 19

Amensamtal / Maria Sundin

Liv i universum
Föreläsningar

Ett filosofiskt samtal kring människans plats i kosmos, livsbetingelser i fjärran stjärnsystem, resor i tid och rum och mycket mera. Detta mot bakgrund av det nödvändiga internationella samarbete som krävs för att nå ny insikt om universum och dess framtid. Ett nätverk av rymdobservatorier, institutioner och människor arbetar tillsammans världen över. Maria Sundin är astrofysiker och docent i teoretisk fysik vid Göteborgs universitet. Doktorsavhandlingen 1994 handlade om galaxers rörelser. Hon har medverkat i ett flertal radio- och TV-program och har fått universitetets pedagogiska pris för sitt sätt att förmedla kunskap. Sedan 2012 forskar hon även inom kopplingar mellan fysik/teknik och hästsport. Här försöker hon också ringa in det allra mest fascinerande med arbetet som astrofysiker.

Amensamtal 2018 / Bara tillsammans...
Estradsamtal kring samhälls- och existentiella frågor med inbjudna gäster. Samtalsledare Johan Ernstson, kyrkoherde. Samtalen arrangeras av Svenska kyrkan Tjörn, Tjörns kommun, Sensus och Nordiska Akvarellmuseet.

Fri entré, begränsat antal platser.
Vatten Restaurang & Kafé har öppet före och efter programmet.

Fredag 13.4 / Pia Sundhage
Torsdag 26.4 / Susanne Rappmann
Onsdag 16.5 / Maria Sundin