Torsdag 26.4 2018 kl. 19

Amensamtal / Susanne Rappmann

Gott tillsammansskap!
Föreläsningar

Hur håller man samman ett mångskiftande stift i en orolig tid? Vad förenar medlemmarna i en församling i en polariserad värld och vilken roll spelar kyrkan i det sekulära samhället? Som första kvinnan i historien vigs Susanne Rappmann den 4 mars 2018 till biskop i Göteborgs stift. Hon har sin bakgrund som universitetslektor vid Bräcke diakoni och Karlstads universitet samt som präst och kyrkoherde i Mölndal. Hon skrev sin doktorsavhandling med undertiteln teologisk reflektion kring funktionshinder 2005. Hennes grundfilosofi är samverkan och möten med människor genom ärliga samtal och förtroendefulla relationer både inom och utanför Svenska kyrkan.

Amensamtal 2018 / Bara tillsammans...
Estradsamtal kring samhälls- och existentiella frågor med inbjudna gäster. Samtalsledare Johan Ernstson, kyrkoherde. Samtalen arrangeras av Svenska kyrkan Tjörn, Tjörns kommun, Sensus och Nordiska Akvarellmuseet.

Fri entré, begränsat antal platser.
Vatten Restaurang & Kafé har öppet före och efter programmet.

Fredag 13.4 / Pia Sundhage
Torsdag 26.4 / Susanne Rappmann
Onsdag 16.5 / Maria Sundin