Söndag 3.9 kl 15

Äventyret kan börja

Föreläsning med Bera Nordal
Föreläsningar

Kan man tala om modern akvarellteknik? Redan 1982 var detta en fråga som Arne Isacsson försökte besvara i sin bok Akvarell – en handbok. 35 år senare är det en fråga som fortfarande driver Nordiska Akvarellmuseet framåt.

Museichef Bera Nordal bjuder in till en föreläsning som väver samman Arne Isacssons praktik med museets arbete med samtidskonst. Kan man tala om en framtida akvarellteknik?
Fri entré.