11.8 kl. 12–18 & 12.8 kl. 12–17 2018

Befolka klipporna under Frivolt!

Verkstäder

I denna workshop målar vi med miljövänlig lerfärg och använder klipporna mittemot museets huvudentré som målarduk. Vi låter former, figurer och krumelurer ta plats för att skapa tillfälliga bilder och berättelser.

Ingen föranmälan eller kostnad. Drop in.

Workshopen äger rum samtidigt som Frivolt, en barn– och ungdomsfestival som anordnas av Tjörns kommun vid Gråskärsbadet bredvid Nordiska Akvarellmuseet.
Läs mer om festivalen genom att klicka här.