10.8–11.8 2019 kl. 12–17

Befolka klipporna under Frivolt!

Verkstäder

I denna workshop målar vi med miljövänlig lerfärg och använder klipporna mittemot museets huvudentré som målarduk. Vi låter former, figurer och krumelurer ta plats för att skapa tillfälliga bilder och berättelser.

Drop in, ingen föranmälan eller kostnad.

______

Workshopen äger rum samtidigt som Frivolt, en barn– och ungdomsfestival som anordnas av Tjörns kommun vid Gråskärsbadet bredvid Nordiska Akvarellmuseet. Mer information om Frivolt hittar du här.