14.7-16.7

Experimentell akvarell i Arne Isacssons anda / Ewa Evers

Kurser

En fortsättningskurs för dig som prövat på och vill utveckla ditt akvarellmåleri. Med människan i rummet och i landskapet som utgångsmotiv utforskar vi akvarellteknikens särskilda möjligheter att skildra ljus, luft och atmosfär. Du får öva på att använda pigmentens olika karaktärer och att utnyttja samverkan mellan yta - volym, mörkt - ljust, varmt - kallt, tungt - lätt o.s.v. Färgerna släpps ut i lysande vattenflöden på stora akvarellpapper och utforskas i lekfulla laborationer. Vi tränar skissteknik och undersöker måleritekniker, papperstryck och akvarellcollage.

Individuell handledning, gemensamma teoretiska genomgångar, demonstrationer och samtal. Vi låter Mästaren Isacsson själv inspirera oss genom den pågående utställningen. Ewa Evers är konstnär och kursledare, bosatt i Stenungsund. www.ewaevers.se 

Pris:
4 200 kr inkl. lunch & fika, exkl. material & boende.
Anmälan senast 16.6.

Boka: 
Mejla till kurser@akvarellmuseet.org