Lördag 27.1 kl 13

Kimonon – levande modeplagg eller död kvarleva?

Föreläsning med Petra Holmberg
Föreläsningar

Kimonon har en historia med rötter i Kina och är känd som den japanska nationaldräkten. Kan den fortfarande ha en relevans, och hur används den idag? Föreläsningen reflekterar över hur ett plagg med en lång historia kan leva vidare och sätter det i ett samtida sammanhang med några globala utblickar.

Under Heian-perioden (794-1185) använde kejsarhovet kimonon under många lager av siden, medan den kroppsarbetande befolkningen bar kimonoliknande kläder i linnematerial. Kimonon blev från och med 1600-talet ett plagg för ”alla”. Trendsättarna var geishor, kurtisaner och kabuki-skådespelare, den tidens idoler. Från och med sent 1800-tal influerades västerländska modeskapare av kimonons enkla, draperade form.

Kimonon uttrycker social status, smak och yrkesroll.  Att bära den på ett fulländat sätt är en konst som kräver stor kunskap. Sedan Japan bröt sin isolering på 1860-talet har den påverkats av västerländskt mode och befinner sig nu i en dynamisk utveckling, som bl.a. innebär en växande popularitet utanför landets gränser.

Petra Holmberg är konstvetare och intendent på Världskulturmuseerna, Östasiatiska i Stockholm.