12.7–15.7 2018

Modell i akvarell

Kursledare: Anders Wallin
Kurser

En intensivkurs i modellmåleri med fokus på rum, kropp, form och färg. Vi använder musik för att hitta stämningar och rytm i måleriet. Under samtliga fyra dagar arbetar vi utifrån modell på plats i kurslokalen. Kursen innehåller både avbildande och friare gestaltningsövningar. Under rasten på eftermiddagarna visas bildspel med modellmåleri av olika konstnärer. Dagliga genomgångar av kursdeltagarnas bilder.

Förkunskaper i akvarell är ett krav.

Anders Wallin är konstnär och kursledare, bosatt i Stockholm. Hemsida: www.awallin.se

Pris:
6.900 kr. inkl. lunch på Vatten Restaurang & Kafé och fika, exkl. material & boende.

Boka
Mejla till kurser@akvarellmuseet.org
Anmälan senast 11.6.