Lördag 24.8 2019 kl. 11-18

OmByta

Klädbytardag
Verkstäder

Vill du byta din kofta mot min skjorta och dessutom få en dagsentré till museet?

Nordiska Akvarellmuseet arrangerar en klädbytardag där dina klädesplagg får en andra chans. Ta med dig kläder som du inte längre använder och byt dem mot lika många, för dig nya, plagg som någon annan har lämnat in. På så sätt kan du både förnya din garderob och bidra till en mer hållbar textilkonsumtion på samma gång. 

Produktionen av ny textil har en stor miljöpåverkan, den behöver mängder av vatten och  genererar både växthusgasutsläpp och kemikalieåtgång. Dessutom slängs idag mycket textilier som skulle kunna återanvändas eller materialåtervinnas. Ett bra sätt att åtgärda detta är att köpa mindre nyproducerad textil och istället till exempel handla second hand eller byta kläder med någon annan!

Såhär går det till

  •  Klädbytardagen arrangeras i museets Fria verkstad, under lördagen den 24 augusti, öppet hela dagen mellan kl. 11-18.
  • Ta med dig max tio plagg som du inte längre använder. Plaggen ska vara tvättade, hela och i ett sådant skick att någon annan ska vilja använda dem.
  • För varje plagg som du lämnar in får du en klädbiljet som du kan byta mot något annat plagg.
  • För ditt första byte får du också en dagentré till museets utställningar.
  • I Fria verkstaden kommer det även att finnas en symaskin till hands om något klädesplagg skulle behöva ändras eller lagas.
  • Kan du inte medverka under lördagens klädbytardag men ändå vill bidra, kan du lämna in plagg under fredagen 23 augusti kl. 12-18.
  • De kläder som inte blir bytta under klädbytardagen kommer att lämnas till en klädinsamling.