24.1 2019 kl. 18

Visning + samtal med konstnären Maria Nordin

Samtalspartner Eva Zetterman
Samtal

I ett samtal som tar avstamp i frågor om objektifiering och blick diskuterar konstnären Maria Nordin kring sin konst, tillsammans med Eva Zetterman, docent och universitetslektor i Konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet. 

Samtalet inleds med en allmän visning av den pågående utställningen, ledd av konstnären själv.

Fri entré.