Hållbarhet

Nordiska Akvarellmuseet och vatten hör ihop på flera sätt. Det är beläget vid strandkanten och delar av huset står på pålar ute i vattnet. Vi värnar om havet och livet i havet. Museets miljöarbete är en ständig process och mycket återstår att göra. Sedan december 2014 är Nordiska Akvarellmuseet miljöcertifierade och uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.

Nordiska Akvarellmuseet är medlem i Swedish Welcome, en organisation som arbetar för bättre gästupplevelser och hållbar utveckling. Genom återkommande tester av professionella rådgivare får vi veta hur gäster upplever oss och får goda råd om hur vi kan fortsätta utvecklas. På så sätt blir det lättare för dig att välja upplevelser och boenden som sätter dig som gäst i fokus och som visar omtanke om människor och natur. Nordiska Akvarellmuseet är ett av fyra anslutna företag i Sverige som uppnått det högsta betyget, Enastående upplevelse. Läs mer här
Mer information om Swedish Welcome finns på deras hemsida.

Några miljöfakta

 • Uppvärmning av byggnaden sker med hjälp av bergvärme.
 • Gästateljéerna värms upp med luftvärmepumpar.
 • Belysningen i utställningshallar och stora delar av utomhusmiljön består av LED-lampor.
 • Endast miljömärkta kemikalier används vid rengöring.
 • Endast miljömärkt papper används inom administrationen.
 • Endast KRAV- och FAIRTRADEmärkt kaffe serveras i museets personalmatsal.
 • Sopsortering av verkstads- och hushållsavfall.
 • Samåkningstjänsten wearetogether.se informerar museets besökare om möjligheterna att samåka till och från museet.
 • Museet erbjuder busstransport av besökare från och till Göteborg vid ett antal arrangemang per år.
 • Museet medverkar sedan flera år i arrangemanget Västerhavsveckan där målsättningen är att öka medvetenheten om havsmiljön.
 • Under 2015 har museet aktivt arbetat med att minska vattenförbrukningen. Som ett led i detta har samtliga toalettstolar bytts ut mot ännu mer snålspolande varianter och alla kranar försetts med snålspolande munstycken.

Planer inför framtiden

 • LED-belysning i hela huset och i vår närmaste utemiljö.
 • Att ytterligare förbättra förutsättningarna för omhändertagande av färg m.m. i verkstäderna.