En generös gåva från Vänföreningen

Vänföreningens styrelse har under hösten 2021 tagit beslut om att en gåva på 100 000 kr ska gå till att stötta museets konstpedagogiska verksamhet. Att Vänföreningen valde att gåvan skulle komma till användning inom just konstpedagogiken var en viktig förutsättning.

– Pedagogiken har varit ett nyckelspår i museets verksamhet ända sedan planeringen av ett akvarellmuseum började. Vi märker att detta fokus särskiljer oss från andra museer och att som förening kunna bidra till att stärka förmedling av konst gläder oss, säger Per Jensnäs, ordförande Nordiska Akvarellmuseets Vänförening.

Du kan läsa mer i vårt pressrum.

Om Vänföreningen
Nordiska Akvarellmuseets Vänförening bildades 1995, fem år innan museet öppnade för allmänheten. Idag har man cirka 1000 medlemmar, främst från de nordiska länderna. Vänföreningens ändamål är att genom olika insatser stödja Nordiska Akvarellmuseet. Medlemmar av Vänföreningen är delaktiga i att skriva konsthistoria, genom att föreningen kontinuerligt bidrar till nyförvärv av konst till samlingen. Med åren har också Vänföreningen blivit en viktig gemenskap och mötesplats för konstintresserade och genomför såväl resor som arrangemang i egen regi.
Läs mer här.
 

_____

Kontakt
Jonte Nynäs, pedagogisk ledare Nordiska Akvarellmuseet, +46 (0)763–44 97 92 / jonte.nynas@akvarellmuseet.org
Per Jensnäs, ordf. Vänföreningen, +46 (0)703–00 17 12 / perarne45@hotmail.com
Cecilia Broomé, press Nordiska Akvarellmuseet, +46 (0)735–32 17 95 / cecilia.broome@akvarellmuseet.org