Hulda på plats intill museet!

Tjörns kommun har införskaffat ett nytt offentligt konstverk med titeln Hulda. Konstverket står och tittar ut över Gråskärsbadet, klipporna och Nordiska Akvarellmuseet.

Konstnären bakom verket heter Linn Granlund, en ung konstnär verksam i Berlin. Skulpturen i aluminium föreställer skjortor i ett nät som vilar på fyra stående trädstammar. En hybrid att se från olika håll. 

Linn tycker om att flytta existerande fenomen till ett nytt sammanhang. Att göra historiska objekt i nutida material och så skapa nya tolkningsmöjligheter. 

"När jag skapar, modellerar och gjuter ser jag det som en historisk process. Arbetarskjortor, fiskegarn, trädstammar transformeras till nutid – i aluminium."

Hulda är en hyllning till kvinnorna som skötte hem och familj på egen hand när fäder och män var på sjön.