Välkomna 17.11 till seminarium om museets digitala residens – Liquid Fiction

Liquid Fiction är ett resultat av ett digitalt utvecklingsprojekt som Nordiska Akvarellmuseet drivit sedan början av 2019. Projektet syftar till att undersöka digitala metoder för konstupplevelse, förmedling och publikutveckling. Inom ramen för detta projekt har Liquid Fiction initierats och formulerats av skribenten och kritikern Frida Sandström.

Liquid Fiction är ett digitalt residensprogram och en redaktionell plattform som undersöker logistiska kullkastningar av en flytande samtid. Där provas metoder för etisk, autonom levbarhet i konsten idag. 

Medan museet utgår från akvarellmåleriets historia och samtid, samt från vattnets förekomst i konsten- närmar sig Liquid Fiction "det flytande" (materiellt såväl som ekonomisk) som central koncept för historiska och samtida logistiska kommunikationssystem som konsten uppbärs av. Från vitt skilda platser verkar konstnärer och skribenter genom samma digitala gränssnitt, för att analysera, ifrågasätta eller förändra sin närvaro online. 
Samma gränssnitt används även för presentation av detta arbete. 

Vid detta seminarie presenterar Frida Sandström arbetet bakom Liquid Fiction, samt de första konstnärliga projekt som sprungit ur arbetet.

Liquid Fiction / Första cykeln​

Besök Liquid Fiction här: https://liquid-fiction.space.
Presentation vid Akvarellmuseet: 17 november, kl. 15:00 - 16:00.
Kontakt: break@liquid-fiction.space  / @liquidfictionspace

Den nuvarande versionen av Liquid Fiction pågår över två cykler; den första från maj 2019 till september 2019 – och den andra från oktober 2019 till februari 2020. Vid slutet av varje residensperiod offentliggörs konstnärernas pågående konstnärliga praktiker, metoder eller undersökningar, som utvecklats i curatorial dialog med Liquid Fiction. Därtill publiceras även ackompanjerande essäer och forskningsmaterial framtaget av Frida Sandström, samt av den inbjudna skribenten Gaby Cepeda.

Residenskonstnärer under den första cykeln:
Alina Chaiderov (RY/SV)
eeefff (RY/BU)
Olof Marsja (SE)

Residenskonstnärer under den andra cykeln:
Anna Rúin Tryggvadottir (IS)
Hanni Kamaly (NO/SE)
Stine Janvin (NO)
Heba Y. Amin (EG)

Medarbetare:
Projektledare och redaktör: Frida Sandström​
Design och programmering: PWR studio
Skribent: Gaby. Cepeda (MX)
Redaktionell assistens: Jasmine Hinks

Projektet genomförs med stöd av Västra Götalandsregionen och Nordiska kulturfonden