Quizza om oss i din telefon!

Vad kallas den pensel du kan använda för att snabbt täcka ett helt papper med akvarellfärg? Denna och några andra frågor om akvarell och om Nordiska Akvarellmuseet kan du svara på i appen KulTur, framtagen av Svenskt Kulturarv tillsammans med Postkodlotteriets kulturstiftelse. 

Appen har tagits fram för att öka intresset för svenskt kulturarv och för att tillgängliggöra detta kulturarv på ett modern och lustfyllt sätt, speciellt för barn och unga. I appen kan du testa dina kunskaper i olika quiz och lära dig mer om 192 olika verksamheter i hela landet varav Nordiska Akvarellmuseet är en.

Appen är kostnadsfri och kan laddas ner via App Store här eller Google Play här.

Mycket nöje!