Konstnärligt seende & vad barn kan lära på museum

I projektet SAKS, Studier av Konstnärligt Seende, har Nordiska Akvarellmuseet tillsammans med Göteborgs Universitet utforskat vad konstnärligt seende innebär och hur man bäst stöttar dess utveckling. Tillsammans har vi sedan 2015 undersökt hur konsten kan användas som kunskapsväg och lyft frågor som rör barn, konst och kultur.

Gruppen publicerade i maj 2017 sin första gemensamma publikation – KONSTNÄRLIGT SEENDE & vad barn kan lära på museum. Nu finns publikationen att ladda ner helt kostnadsfritt och vill man ha ett tryckt exemplar säljs sådana i vår butik. Klicka här  för att ladda ner boken som PDF. Mycket nöje!

Ur bokens inledning:
​Denna bok handlar om seende och lärande, två företeelser med en inbördes relation. Finns det sätt att se som utmärker sig i att vara konstnärliga? Vad för sorts aktiviteter skapar förutsättningar, i form av utmaningar och stöd, för barn att lära sig i den speciella miljö som konstmuseet utgör? Dessa frågor diskuteras i denna bok utifrån analyser av barns möten med konstmuseer och konsthallar, utifrån välkända konstverk och genom egna konstnärliga projekt. Författarna skriver från olika horisonter: som konstpedagoger, som konstnärer, som lärarutbildare och som forskare. Tillsammans ger dessa kapitel en mångfacetterad bild av konstnärligt seende och lärande.​

Du kan läsa mer om projektet som har lett fram till publikation genom att klicka här