Till dig som är lärare!

Är du lärare och önskar arbeta med utställningen i din klass? Kanske vill du förbereda dig själv och eleverna inför ett framtida besök hos oss eller vill arbeta vidare med utställningen i klassrummet? 

Vi på Nordiska Akvarellmuseet har tagit fram en lärarhandledning som är anpassad för utställningen Horungen av Knutte Wester. Denna gång har vi valt att rikta lärarhandledningen till dig som arbetar på högstadiet, men självklart är alla välkomna att använda sig av den. Vi hoppas och tror att den kan fungera som ett stöd och som en inspiration i samtliga årskurser.

Du hittar lärarhandledningen här
Skriv gärna ut den och använd den fritt i ditt undervisningsarbete, allt material är tillåtet att kopiera och sprida. Dela gärna handledningen till kollegor och bekanta som är intresserade!

Läs mer om hur vi på museet samarbetar med skolor i vårt pedagogiska arbete här. Lycka till!