Vi är en del av GIBCA Extended

Tillsammans med Tjörns kommun presenterar Nordiska Akvarellmuseet ett program kopplat till GIBCA Extended under hösten 2021. Årets tematik för den elfte upplagan av Göteborg Biennal for Contemporary Art (GIBCA) är The Ghost Ship and the Sea Change och frågar hur olika sätt att berätta om en plats förflutna kan påverka dess framtid. Du kan läsa mer om tematiken på biennalens hemsida.

På Tjörn har vi tagit fasta på detta genom att presentera en samtalsserie med inbjudna gäster, samt en utställning i Konstrummet på Skärhamns bibliotek. Programpunkterna är en del av GIBCA Extended 2021, där 70 enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar från hela Västra Götalands-regionen deltar genom att skapa egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik. Du kan se hela det regionala programmet här.

SAMTAL TJÖRN

28 september
12 oktober
9 november

En samtalsserie som på olika sätt och ur olika perspektiv lyfter Tjörns historia och framtid. Tillsammans med inbjudna gäster diskuterar vi hur liv formas på havets villkor. Utifrån biennalens tema lyfts globala frågor direkt förankrade i öns historia, med ämnen som spänner från sillfiske och lokalhistoria, till klassfrågor och den globala klimatkrisen. Samtalen äger rum på Nordiska Akvarellmuseet och Facebook. Läs mer

I Still Live in Water

2 oktober–6 november
En utställning som presenterar det intuitiva konstprojektet I Still Live in Water av Felicia Konrad och Johan Haugen. I Konstrummet på Skärhamns bibliotek presenteras filmen Precious balance walk samt ljudverket Water Dialogues. Till filmen har sex nordiska performance konstnärer bjudits in att skapa performativa skeenden i och med vattnet i Öresund, Ribersborgs strand, Malmö. Ljudverket är en improvisatorisk installation som spänner mellan utforskande av en mer än mänsklig värld, det mystiska och ofattbara i att vatten är levande – och det vardagliga nordiska välfärdslivet där rinnande rent vatten från kranen är något som vi tar för självklart med känslan av att vi har oändliga vattenresurser. Läs mer