Uppdatering 24 april om sommaren 2020

Coronaviruspandemin har lämnat djupa spår i människoliv i hela världen och ändrat den vardag som vi har tagit för given.

Detta har också lett till stora förändringar i årets utställningsprogram på Nordiska Akvarellmuseet. Det planerade firandet av museets 20-årsjubileum samt sommarens stora jubileumsutställning Animal Kingdom med en rad internationella konstnärer från 1600-talet till samtiden har ställts in.

Vi är istället stolta att kunna presentera utställningen Flora, Fauna och Kroppens tunna skal.

Nordiska Akvarellmuseet har under sina 20 år fått en bred vänskapskrets. Den består både av våra besökare och av de konstnärer som finns representerade i samlingen. I tider när äldre planer raseras och nya är svåra att smida har vi fått generösa vänskapsbevis från tre folkkära nordiska konstnärer som med ett djupt engagemang och sin stora flexibilitet gör sommarens utställning möjlig.

Flora, Fauna och Kroppens tunna skal presenterar nya och tidigare verk av Bernd Koberling, Lars Lerin och Maria Nordin. Dessutom lånas verk av Sveriges kanske mest kända naturmålare Bruno Liljefors in från Göteborgs Konstmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde. Sommarutställningen består i själva verket av tre självständiga delar. Du kan läsa mer om utställningen här.

Utställningen med Jongsuk Yoons monumentala väggmålningar förlängs till hösten 2020. Läs mer om utställningen här.

Vi hoppas innerligt att vi kommer ha möjlighet att öppna museet för besökare 21 maj 2020. Självklart måste säkerheten för våra besökare och personal gå först och därför ber vi er att ha överseende om planer behöver justeras.

Vi behöver alla lära oss hur vi anpassar oss till en tid där sociala avstånd blir till vardag och vi arbetar fram metoder för att alla i huset ska känna sig trygga. Utställningen kommer att hängas på ett sätt som ger besökarna möjlighet att hålla tvåmetersavstånd till varandra.

Sommarens öppettider 2020 kommer att vara dagligen kl. 11–16.