Skolan på Tjörn

Skolan på Tjörn​

I Tjörns kommun har en handlingsplan för en samordnad och stärkt barn-och ungdomskultur tagits fram. Estetiska lärprocesser står i centrum för detta arbete. Nordiska Akvarellmuseet har en viktig roll som resurs och kompetens för kommunens olika verksamheter för barn och unga i samtal, reflektion, konstskapande och kunskapande.

Lärare i Tjörns kommun är dessutom alltid välkomna att boka besök på museet tillsammans med sina klasser utöver det basutbud som finns inom ramen för handlingsplanen.

Fokusskola

I samarbete med Tjörns kommun har Nordiska Akvarellmuseet sedan flera år tillbaka ett upplägg där alla elever och lärare på en skola i kommunen arbetar tillsammans på museet under en utställningsperiod. Detta kallar vi för Fokusskola.

Vilken skola som blir fokusskola beslutas av museet, som tillfrågar skolans ledning. Museets konstpedagoger besöker skolan och presenterar tankar och upplägg för lärarna innan arbetsperiodens början. Under utställningen kommer lärarlaget och samtliga klasser till museet på ett två timmar långt besök med både utställningssamtal och verkstad.

Projektet dokumenteras och efter arbetsperioden sammanställs en presentation. Presentationen kan se olika ut men exempelvis vara digital i form av ett bildspel, eller en utställning som visas under en kortare period.

Fokusskolor - historik

2018: Maria Nordin
Myggenäs skola​

2017: Japan – Spirits of Nature
Kållekärrs skola

2016: Birgit Broms
Rönnängs skola

​2015: Det var fyra gånger...
Förskola & DBV: Samtliga 5-åringar på Tjörn

2014: Kinas landskap i förändring
Högstadiet: Häggvallskolan & Bleketskolan

​2013: Gunnel Wåhlstrand
Myggenäs skola

​2011: Mexiko – Poesi och Politik
​Högstadiet: Häggvallskolan & Bleketskolan

​2011: Julie Nord
Myggenäs skola​