110.6 2018

Borderline offensive: Laughing in the Face of Fear

Nordiska Akvarellmuseet driver tillsammans med TILLT det internationella EU-projektet Borderline Offensive: Laughing in the Face of Fear, med syfte att undersöka hur humor och konst kan lösa problem med integration, populism och andra kulturkrockar och identitetskonflikter i Sverige och Europa.

Fyra internationella konstnärer från Jemen, Bulgarien, Slovakien och Libanon kommer under tio dagar, 1-10 juni, vistas i museets gästateljéer för att gemensamt arbeta kring frågorna. Parallellt hålls liknande residens runt om i Europa på olika platser som totalt involverar 20 internationella konstnärer. Nordiska Akvarellmuseet representerar Sverige i projektet.

Den 6-7 juni kommer konstnärsgruppen arbeta tillsammans med 18 etablerade och nyanlända medborgare från Tjörn, i en gemensam workshop i museets Fria Verkstad. Under två dagar ska konstnärerna tillsammans med lokalbefolkningen i samtal och konstnärligt gestaltande utforska hur man kan överbrygga språkhinder, kulturella skillnader och finna glädje och gemenskap tillsammans. Att medverka kräver inga förkunskaper, målet är att se vad som sker i mötet mellan de båda grupperna, som består av människor i olika åldrar, med olika härkomst och sammanhang. I verkstaden kommer teater, bildkonst och gatukonst användas för att undersöka hur humor och konst kan hjälpa oss bearbeta våra rädslor och trauman, utveckla idéer och skapa rum för gemensamt glädje.

Medverkande konstnärer:
Abduljabbar Alsuhili (Jemen/Sverige): skådespelare och aktivist, fristadskonstnär i Helsingborg.
Destructive Creation (Bulgarien): anonym gatukonst kollektiv, som kallas Sofias version av Banksy.
Ivana Šáteková (Slovakien): bildkonstnär, jobbar med textil- och folkkonst + ny media, om nationalism och identitetsfrågor.
Omar Abi Azar (Libanon): teaterregissör från teatergrupp Zoukak som arbetat med marginaliserade grupper.

Residenset är en del av EU projektet Borderline Offensive: Laughing In The Face of Fear som medfinansieras av EU-kommissionens program Kreativ Europa, och Västra Götalands Region. Projektet leds av TILLT AB i Göteborg, och residenset sker i samarbete med Nordiska Akvarellmuseet och Delta Ung Fritid, Tjörns kommun.