1521.1 2018

Butoh möter Ikebana

Med projektet Butoh möter Ikebana / Samtida rörelse och traditionell stillhet vill vi undersöka vad som sker i mötet mellan två samtidskonstnärer som har gjort traditionella japanska konstarter till en del av sin praktik. Vi vill bjuda in fotokonstnären Martina della Valle från Italien som är aktuell med ikebana-projektet One flower, one leaf och butohdansaren Carmen Olsson från Uddevalla. Vi är nyfikna på vad som sker i mötet mellan traditionella konstarter och samtida aktörer på institutionell plats.

Butohdansen föddes 1959 och utmärks av starka performativa inslag och hyperkontrollerade rörelser. Ikebanan har anor från 600 e. Kr. och är den traditionella japanska konsten att arrangera blommor. Kroppslig rörelse möter meditativt arrangemang, det hårt kontrollerade möter det vildvuxna. Och; det japanska möter det bohuslänska. Vad sker i skärningspunkten mellan traditionerna och samtiden? Med projektet vill vi fördjupa upplevelsen för museets besökare med performance och workshop genom två uttryck från japansk kultur. Detta sker i samband med pågående utställning Japan – Spirits of Nature.

Vi vill bjuda in de två konstnärerna och deras projekt för gemensamt work-in-progress. Vi inte vill styra resultatet på förhand, utan låta det vara ett organiskt, dynamiskt projekt som präglas av de bådas praktiker och det som sker i mötet mellan dem på museet.

Under en vecka förfogar de två medverkande konstnärerna (plus assistent från Japan) över varsin gästateljé vid museet. Martina della Valle bjuds in att verka i museets Fria verkstad, medan Carmen Olsson ges tillträde att repetera i utställningshallarna efter stängningstid. Under helgen får museibesökarna under en föreställning möta Carmen Olssons expressiva dans och sceniska närvaro, samt delta i Martina della Vallas ikebanaworkshop där hon tillsammans med deltagarna går ut i omgivningarna kring museet för att hämta vilda växter att arrangera och dokumentera. Workshopen utgår helt från platsens förutsättningar och innehåll, och utgör grunden för Martinas gestaltning i fotografi och video där det förgängliga förevigas.

På det viset blir de bägges praktiker publika och deltagarnas upplevelse av museet och konsten fördjupas. I Martina della Valles workshop är det avgörande att det finns medverkande deltagare. Tillsammans letar de med Martina upp vilda växter och blommor att arrangera och dokumentera. Det är ett kontemplativt och detaljerat arbete, där man noggrant och precist enligt vissa traditionella metoder arrangerar växterna. Besökaren får även se butohdans framställas i relation till konsten som visas i pågående utställning.

Detta är ett internationellt samverkansprojekt där vi vill bidra till förståelse människor emellan, där kulturella olikheter, språk och konstsyn berikar och för oss närmare varandra. Via nya infallsvinklar lär vi oss något nytt om världen och om att vara människa. Under helgen för vi samman Japan, Berlin, Italien och Sverige i gemensam workshop där alla får medverka kostnadsfritt och utan förkunskaper.

Om Martina della Valle
Martina della Valle lever och arbetar i Florens, Italien och Berlin, Tyskland. Under tiden för projektet samarbetade hon med ikebana-läraren Satoko Hatayama, som också medverkade under helgens workshop. Martina della Valle tog sin fotografiska examen 2003 på the European Institute of Design i Milano, och hon har som fotograf samarbetat med flera internationella magasin, med Istituto Europeo di Design i Milano och med F16 Schule i Berlin. 2007 genomförde hon vidare studier i visuell konst vid the Fondazione Ratti CSAV i Como och erhöll stipendium från the Dena Foundation på the Centre des Recollets i Paris. 2009 var hon inbjuden till ett residens från the Air Onomichi i Japan. 2011 visade hon separatutställningar vid Kuhn Gallery (Berlin) och METRONOM (Modena), 2012 deltog hon i utställningen Madeinfinlandia. 2013 ställdes hon ut på Galleria Artopia (Milano), Hochstrasse 45 (Berling), MIC (Faenza) och MAXXI (Rom). Under 2014 hade hon en separatutställning på Italienska kulturinstitutet i Paris, Frankrike.

Om Carmen Olsson
Carmen Olsson är dansare, koreograf och landskapsarkitekt baserad i Uddevalla. Under 1990-talet studerade hon butoh i Japan. Detta och hennes senare möte med de japanska scenkonsterna Noh och Kyogen, har inspirerat hennes sökande efter ett eget dansspråk. Hennes intresse för bildkonst och arkitektur har lett till flera samarbeten med konstnärer från olika discipliner. Carmen har gjort ett stort antal solokoreografier för olika scenrum och situationer, inomhus såväl som utomhus – från flodstrand och äng till etablerade scener i Sverige, Japan, Korea och Spanien. Carmen är även utbildad landskapsarkitekt vid Sveriges Lantbruks Universitet 1986–1990 och studerade även vid Gerlesborgs konstskola i Bohuslän åren 1991–1993. Under 2004 syntes Carmen i K–special, som följde ett projekt vid Dansens hus i Stockholm som hon medverkade i. Under 2005 fick Carmen Konstnärsnämndens Koreografiska Vistelsestipendium och arbetade då med research i Spanien, vilket var utgångspunkten för föreställningen ”Skymningens handske”. År 2006 mottog hon Adlerbertska kulturstipendiet. Sedan dess har hon synts i ett stort antal dansverk världen över.

 

Under perioden 14.10 2018–27.1 2019 presenteras projektet i Thordénrummet på museet övervåning.