27.10 2011

Kan kulturen hela ett söndrigt samhälle?

Hur kan skola, kulturliv och fritidsverksamhet samordnas för att tillsammans möta barn och unga?

En stark tro på konstens och kulturens grundläggande betydelse i människors liv och utveckling löper som en röd tråd i Nordiska Akvarellmuseets arbete med skolutvecklingsprojekt samt det regionala projektet KLIV 2.0.

I oktober 2011 hölls en seminariedag på temat kulturens roll i lärandet och i samhället. Under dagen fick deltagarna ta del av erfarenheter från kulturprojekt med sociala syften som El Sistema i Hammarkullen och Drömmarnas Hus i Rosengård. Även frågor om samhällsbygget och hjärnans sätt att fungera lyftes i olika föreläsningar.

Dagen arrangerades av projektet Kompetenta skolledare för den kreativa skolan, Nordiska Akvarellmuseet och projektet KLIV 2.0 (Kultur och lärande i vardagen).