24.10 2013

Konsten & Det konsekventa barnperspektivet

En temaeftermiddag om konsten att göra konst om, för och med barn.

Konstnärer, bilderboksskapare och forskare diskuterar vilken roll lekenoch den radikala fantasin spelar i dagens barnkultur. Nordiska Akvarellmuseet har under flera år arbetat med möten mellan konst och barn. Under denna eftermiddag ville vi bjuda in andra som arbetat och skrivit om barn och kultur för att utbyta erfarenheter och tänka nya tankar.