20.6 200428.12 2007

Kontinua

Ett forskningsprojekt över tre år

Under åren 2004 till 2007 arbetade Nordiska Akvarellmuseet tillsammans med sex konstnärer och elva skolor med 36 lärare i projektet Kontinua – ett skapande flöde framåt. Tre nordiska seminarier genomfördes. Projektet dokumenterades i tre skrifter, Kontinua I, II och III som finns att ladda ner som pdf-dokument här på sidan. Skrifterna kan också beställas i Nordiska Akvarellmuseets webshop.

Seminarier:

1 – 2.11 2004
Seminarie I: Hur kan skola och museum samarbeta i vardagen?

31.10 – 1.11 2005​
Seminarium II: Hur kan konstbilden, samtidskonsten likväl som äldre tiders bilder användas som grund i ämnesintegrering?

30 – 31.10 2006
Seminarium III: Hur kan konst och kultur stärka skolans arbete med värdegrundsfrågor och elever i svårigheter?