12.11 2010

Kris i det nordiska bilderbokslandskapet

Den 12 november arrangerade museet tillsammans med Konstfack och Svenska Tecknare ett heldags-seminarium i Stockholm om bilderboken. Målet var både att sprida kunskap som hade genererats vid de två arbets-seminarier om nordisk bilderbok som museet genomfört och att samla professionella inom fältet för att föra diskussionen vidare.

Frågorna för seminariedagen handlade om relationen text och bild och om bilderbokens marknadsvillkor. Hur ser sådant som kvalitetsbegrepp och kulturstöd, smak, status, kritik och marknadsvillkor ut för nordiska bilderböcker?

Dagen genomfördes med ett förmiddagspass på Midsommar-gården vid Telefonplan och ett eftermiddagspass i Konstfacks föreläsningssal Vita havet. Föreläsare var inledningsvis Lena Eriksson, pedagogisk ledare på Nordiska Akvarellmuseet och Ulla Rhedin, bilderboksforskare och kritiker. Under dagen föreläste även Jenny Lantz, ekonomie doktor i organisation och ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm, Anne Schäffer, norsk kulturskribent och kritiker verksam inom Norskt kulturråd, Maria Laukka, finsk författare, kritiker och bilderboks-historiker, Oscar K, dansk bilderboks-författare samt Pija Lindenbaum, svensk bilderboksskapare.