1720.1 2008

Nordiskt arbetsseminarium för illustratörer

För att skapa en utvecklingsplattform för den nordiska bilderboken kunde med medel från kulturkontakt Nord, ett nordiskt seminarium för illustratörer arrangeras i anslutning till utställningen Bilden, barnet och berättelsen. Målet var att erbjuda ett forum för illustratörer att mötas och vidareutveckla den professionella diskussionen. Under fyra dagar träffades professionella och arbetade tillsammans. Fredagen 18.1 innehöll en föreläsningsdag som var öppen för fler deltagare medan de övriga dagarna varvade diskussioner med workshops. Samarbete med Svenska tecknare, Alfabeta bokförlag och samtal med nordiska illustratörsorganisationer lade grunden till ett uppföljande seminarium som planerades till våren 2010.