1.910.12 2011

Nya Blickar

Under hösten 2011 bjöd museet in tre grupper Tjörnbor till ett annorlunda samarbete. Målet var dels att utveckla ett deltagande arbetssätt och dels att hitta nya former för att arbeta med museets egen samling. Arbetsgrupper formades, en med nio femåringar från Skärhamns förskola, en med tre tonåringar från Västerängs ungdomsboende för ensamkommande flyktingungdomar och en med åtta pensionärer från Tjörns PRO. Varje grupp arbetade med en konstpedagog från museet och träffades ungefär en gång i veckan. De har dels valt ut verk ur museets samling för vinterns utställning och dels samtalat och arbetat kring verken. Processen under hösten dokumenterades i bild och med ljudinspelningar av samtal. Till utställningen producerades en audioguide där deltagarnas tankar om verken förmedlades till utställningspubliken. Seniorgruppen producerade själva sina inslag och produktionsprocessen blev en del av projektet. För de två övriga grupperna sammanfattades förda samtal och ett manus lästes in av de pedagoger som arbetat med grupperna.

Ett av delmålen med projektet är att stärka museets förankring i lokalsamhället. Under utställningsperioden fortsätter det arbetet med att bjuda in till möten i utställningen, med andra grupper men också med möten mellan deltagarna, deras familjer och de större grupper som de ingår i. Arbetet med grupper från lokalsamhället är en del i ett större utvecklingsarbete kring deltagande arbetssätt med samlingen i fokus som kommer att pågå under 2012.