2022.11 2002

Ögat, handen och hjärnan

Verkstadsarbetets roll på museer och konsthallar

Verkstäder på konstinstitutioner i Norden började etableras under slutet av 60-talet. Centralt var förmedlingen av modernistisk och senmodernistisk konst, och måleri med färg & formövningar har haft en given plats både i lokalernas utformning och i pedagogernas utbildning. Under den tid som verkstäderna har funnits har många erfarenheter samlats, konsten förändrats och kanske verkstadsarbetet med den? Syftet med detta seminarium är att se på vad som gjorts, ta vara på positiva erfarenheter och förmedla dem vidare, men också att formulera problem och frågor inför framtiden. Hur vill vi att en framtida utveckling av verksamhet och utbildningsvägar ska se ut? Ett särskilt fokus sätts på verkstadsarbetets roll i förmedlingen av den samtida konsten.