1.1 2000

Nordiska Akvarellmuseet – Skolan – Konstnärerna

Nordiska Akvarellmuseet invigdes den 16 juni år 2000 men redan några månader före dörrarna till museet slogs upp hade arbetet med skolprojektet Nordiska Akvarellmuseet – Skolan – Konstnärerna dragit igång. Ett trettiotal lärare från skolor i Tjörn och Mölndals kommuner arbetar tillsammans med konstnärer och museet för att tillsammans finna modeller för hur konst och bild kan integreras i skolarbetet. Målet är att modellerna ska vara nyskapande och att de ska kunna övertas av andra och användas i den dagliga skolverksamheten.