1.1 200431.12 2008

Akvarellstudier

Projektet Akvarellstudier var ett samarbetsprojekt mellan Nordiska Akvarellmuseet och Konst- och bildvetenskapsinstitutionen i Göteborg. Sex forskare arbetade under ledning av professor Lena Johannesson.  

Syftet var att lyfta fram akvarell och vattenfärgstekniker inom den konstvetenskapliga forskningen med mål att få en djupare förståelse för akvarellmediets inre dynamik och säregenskap - tekniskt, konstnärligt, historiskt och sociologiskt - och därmed öka kunskapen inom området.  

Resultaten publicerades 2008 i boken Akvarellstudier – Om mediet, historien och myterna. Boken finns att beställa här.