23.12 2004

Konstpedagogik i Norden

Nordiska Akvarellmuseet har, sedan museet öppnades år 2000, med framgång bedrivit konstpedagogisk utvecklingsverksamhet i nära samarbete med de konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Erfarenheterna av arbetet, liksom kontakterna med andra konstmuseer och konsthallar i de nordiska länderna, ligger till grund för akvarellmuseets initiativ till att få till stånd samnordisk spetsforskning inom konstpedagogiken. Nordiska kulturfonden har givit akvarellmuseet ett bidrag för att i samarbete med nordiska forskare närmare utreda förutsättningarna för ett kvalificerat forsknings- och utvecklingsarbete inom konstpedagogik. 

Hur tar vi hand om den ökande strömmen av ny publik? 

Publiken strömmar till konstmuseerna och konsthallarna som aldrig förr. Det betyder att konsten angår allt flera och att den inte längre är angelägenhet för en liten grupp förståsigpåare. Uppgifter och rapporter om konstpedagogiska projekt från en rad museer, konsthallar och universitet i Norden pekar emellertid på att de mänskliga och ekonomiska resurserna för att ta hand om den breda publiken inte räcker till. Det saknas även en djupare teoretisk förankring i verksamhetens mål och metoder. Inom den allmänpedagogiska forskningen ser man alltför sällan konsten som en läranderesurs, lika sällan utforskas konstens pedagogiska aspekter inom den konstvetenskapliga forskningen. 

Kan vi utveckla konstpedagogisk spetsforskning på nordisk basis? 

Nordiska Akvarellmuseet har engagerat fil dr Helene Illeris, Danmarks pedagogiska universitet, ass. professor Venke Aure, Högskolan i Oslo, fil dr Marjo Räsänen, Åbo universitet och handläggare Kajsa Ravin, Statens kulturråd i Sverige för att utreda förutsättningar och formulera frågeställningar för konstpedagogisk spetsforskning på nordisk basis. Resultatet framgår av rapporten, skriven av Helene Illeris, som kommer att presenteras och diskuteras vid seminariet 2-3 december 2004. Rapporten ger också förslag och idéer till att utveckla konstpedagogisk spetsforskning på nordisk basis.