1.9 200922.2 2012

Samarbete med Gula Nyborg

Hösten 2009 inleddes ett långsiktigt samverkansprojekt tillsammans med Gula Nyborg behandlingshem och skola från Stenungsunds kommun. Tillsammans med pedagogisk och behandlande personal arbetade konstpedagogisk personal från Nordiska Akvarellmuseet fram ett program för eleverna. Målsättningen var att gemensamt undersöka vad skapande och kontakt med en konstinstitution kan bidra till i arbetet med elever i svårigheter. Förutsättningarna för projektet varierade över tid och ägde rum både på museet och på skolan. Projektet avslutades våren 2012. Erfarenheterna från det genomförda arbetet tar båda institutionerna med sig i sina respektive verksamheter.