2430.6 2001

Akvarell som inspiration & kommunikation I

En inspirationsvecka för bildlärare & cirkelledare

Målet med veckan var att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte samt kunskapsuppbyggnad för de som arbetar med att förmedla kunskap om bildskapande inom folkbildningen – på folkhögskola, i studieförbund på arbetar- eller medborgarinstitut. Under en intensiv sommarvecka genomfördes praktiska workshops, konstsamtal, föreläsningar ochdiskussioner. Allt syftande till att utforska vad konsten kan bidra med i vuxnas bildlärande. Centralt under veckan var frågor som vilken betydelse det praktiskt sinnliga arbetet med vatten och pigment har, hur vi lär och hur vi lär ut och hur vi stärker kursdeltagarnas självförtroende.  

Veckan arrangerades i ett samarbete mellan Nordiska Akvarellmuseet, ABF Bohus-Älvsborg, Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland samt Billströmska Folkhögskolan.  

Kursprogram och innehåll las upp och hölls samman av Nordiska Akvarellmuseets pedagogiska ledare Lena Eriksson. För praktiska arrangemang med boende, transporter och måltider ansvarade Jan Fredriksson, lärare vid Billströmska folkhögskolan och ledare inom ABF.