2329.6 2002

Akvarell som inspiration och kommunikation II

En inspirationsvecka för bildlärare & cirkelledare

En fortsättning på det seminarium som ägde rum 2001.