19.11 2007

Konsten och publiken

Syftet med seminariet var att lyfta publikarbetet på de regionala konstinstitutionerna och skapa en mötesplats med möjlighet att diskutera relationer mellan konst och publik. 
Seminariet var ett samarbete mellan Konst- och kulturutveckling Västra Götalandsregionen, Nordiska Akvarellmuseet och Bohusläns museum.