2526.11 2003

Samtalet om konst

Samtalet som pedagogisk metod används ofta inom konstpedagogik på museer och konsthallar, särskilt i mötet med barngrupper. Under det här seminariet vill vi sätta fokus på hur vi gör när vi talar om konst, vare sig det är bildkonst, en dansföreställning, en litterär text eller en installation.

De senaste åren har tankar om samtalets roll diskuterats inom filosofi, psykologi och av skolutvecklare. Det är många som känner ett intresse för frågorna: Hur gör vi när vi leder ett samtal i grupp? Vilka metoder använder vi oss av? Vad kan vi lära av andra områden och discipliner där samtalet används?

Under två regionala möten med konst- och danspedagoger i Västra Götalandsregionen har ett samtal om samtalet om konst inletts och nu bjuder vi in till ett tvådagars seminarium där vi samlat föreläsare och presentatörer med erfarenhet och kunskap. Vi sätter samtalet som metod i fokus och varvar intressanta föreläsningar med praktiska workshops, erfarenhetsutbyte ochzsätterreflektion.

Seminariet vänder sig till yrkesverksamma pedagoger som arbetar med grupper och mötet med konst inom olika konstarter.