21.32.5 2010

Svar på tal 2010

KV Konstskola och Elina Merenmies

Under den övergripande rubriken Svar på tal har Nordiska Akvarellmuseet genomfört flera olika samarbetsprojekt med konstutbildningar för unga. Målsättningen är att möta unga vuxna som har ett eget intresse för konst, men inte självklart har möten med etablerade konstnärer eller museer. 

Under 2010 inbjöds KV Konstskola, en förberedande konstutbildning i Göteborg, till ett arbete kring Elina Merenmies utställning. Tio elever i andra årskursen deltog, museets personal besökte skolan, elever och lärare besökte museet och utställningen, mötte konstnären i samtal och arbetade sedan med egna verk som reaktion och svar på de intryck som mötet med utställningen, konstnären och museets konstpedagoger gett dem. Projektet avslutades med en utställning som presenterades för museets publik den 2-3 maj i Thordénrummet på museets andra våning.