12.223.4 2017

Viskleken i museets samling

Våren 2017 anordnas Viskleken i Thordénrummet, som ligger på museets andra våningsplan. Två verk ur samlingen utgör startpunkten; ett av Eva Vilne och ett av Arne Isacsson. Ett foto på verket skickas via mail till en av deltagarna som får en vecka på sig att skapa sin egen tolkning av det. En foto-film-/text-/ljudfil mailas tillbaka till museet. Tolkningen presenteras vid konstverket samt mailas i sin tur vidare till nästa deltagare som får fortsätta tolkningsprocessen.

Viskleken pågår under flera veckor och varje ny tolkning baseras på den föregående. Detta är en hela tiden växande utställning!

De speciellt inbjudna deltagarna i Viskleken är personer som museet haft någon form av kontakt eller samarbete med under de senaste åren.

Projektet, utställningen och de färdiga verken har dokumenterats och sammanställts i en PDF som du kan ta del av genom att klicka här.

Samlingen är en aktiv och viktig del av museets verksamhet. Sedan invigningen år 2000 har verk av drygt 100 konstnärer från hela Norden köpts in. De flesta förvärven görs i samband med museets separatutställningar. Genom åren har samlingen varit en utgångspunkt för flera projekt med inbjudna, aktivt medverkande deltagare.

Deltagare: Midhat Ajanovic, Julia Boström, Maline Casta, Magnus Eriksson, Anita Glantz, Linda Holmér, Per Jensnäs, Paula Lindblom, Maja Lindén, Karin Lundmark, Margot Milani Björck, Valentina Milani Björck, Beatrice Milani Björck, Pia Ottosson, Emma Rygielski, Linda Sternö, Ingela Stinasdotter, Camilla Storm, Sixten Storm, Cecilia Wallerstedt, Zara Zeidlitz, Birgitta Åhlund