Projekt

 • 25.94.12 2011

  Svar på tal 2011

  Under den övergripande rubriken Svar på tal har Nordiska Akvarellmuseet genomfört flera olika samarbetsprojekt med konstutbildningar för unga. 

 • 1.910.12 2011

  Nya Blickar

  Under hösten 2011 bjöd museet in tre grupper Tjörnbor till ett annorlunda samarbete.

 • 21.32.5 2010

  Svar på tal 2010

  Under den övergripande rubriken Svar på tal har Nordiska Akvarellmuseet genomfört flera olika samarbetsprojekt med konstutbildn

 • 1114.3 2010

  Bilderbokens nya vägar

  Ett fyra dagar långt arbetsseminarium för professionella samt en föreläsningsdag öppen för en vidare krets intresserade genomfö

 • 1.9 200922.2 2012

  Samarbete med Gula Nyborg

  Hösten 2009 inleddes ett långsiktigt samverkansprojekt tillsammans med Gula Nyborg behandlingshem och skola från Stenungsunds k

 • 19.11 2007

  Konsten och publiken

  Syftet med seminariet var att lyfta publikarbetet på de regionala konstinstitutionerna och skapa en mötesplats med möjlighet at

 • 1.1 200530.12 2006

  Kurs i Sokratiska samtal

  Kurs för kulturpedagoger, verksamma i Västra Götalandsregionen, i Sokratiska samtal som metod.

 • 23.12 2004

  Konstpedagogik i Norden

  Nordiska Akvarellmuseet har, sedan museet öppnades år 2000, med framgång bedrivit konstpedagogisk utvecklingsverksamhet i nära

 • 20.6 200428.12 2007

  Kontinua

  Under åren 2004 till 2007 arbetade Nordiska Akvarellmuseet tillsammans med sex konstnärer och elva skolor med 36 lärare i proje

 • 1.1 200431.12 2008

  Akvarellstudier

  Projektet Akvarellstudier var ett samarbetsprojekt mellan Nordiska Akvarellmuseet och Konst- och bildvetenskapsinstitutionen i

 • 2526.11 2003

  Samtalet om konst

  Samtalet som pedagogisk metod används ofta inom konstpedagogik på museer och konsthallar, särskilt i mötet med barngrupper.