15.12 201224.2 2013

Abstraktioner & donationer

Ur museets samling

I museets stora utställningssal visar vi ett urval från den egna samlingen som dels lyfter fram nyförvärv och donationer som tidigare inte presenterats för publiken och dels sammanför verk som på olika vis använder sig av och förhåller sig abstraktion som begrepp och metod inom konsten.

Under 1900-talets västerländska konsthistoria fanns en stark rörelse som sökte sig bort från avbildningen för att istället söka sig till abstraktionen. Som grundforskare i bildens uttrycksmedel ville konstnärer undersöka hur färg, form, mönster och rytm i sig påverkar betraktaren.

I salens urval finns både konstnärer som arbetar direkt i den abstrakta konstens tradition och konstnärer som ifrågasätter och komplicerar spelet mellan verklighet, avbild och bildens sätt att kommunicera.