14.10 201827.1 2019

Där livet sker

Ur museets samling

​För många är hösten tiden då vardagen kommer åter. Rutiner återupptas, kvällarna blir mörkare och livets rytm återfinner sin takt. Ingen vardag är dock den andras lik. I det lilla bor det stora.

Vardagen har inspirerat konstnärer så långt vi känner till. I höstens och vinterns samlingsurval möter vi konstnärer vars verk ger en inblick i det som kan sammanfattas som livets dagliga flöde. De skänker oss glimtar av vardagar och berättar om öden och erfarenheter som ibland liknar och ibland helt skiljer sig från våra egna. Deras konst är fri från stora gester och fångar istället det som tyst passerar förbi. Vardagsrealismen kommer dock i många skepnader i de presenterade verken. Ibland är tonläget allvarligt och nästan vemodigt, ibland är det humorfriskt och gäckande. Vardagen kan vara nog så dramatisk och dess glädje och tårar speglas i dessa verk. 

Medverkande konstnärer: Knutte Wester, Jan Hietala, Gunnel Wåhlstrand, Vanessa Baird och Kristinn G. Harðarson