10.35.5 2013

Gunnel Wåhlstrand

En av vårens utställningar 2013 presenterar Gunnel Wåhlstrand, en av Sveriges främsta samtidskonstnärer. Wåhlstrand är detaljernas konstnär. Hennes storskaliga, virtuosa tuschlaveringar kännetecknas av en närmast ofattbar precision. Tekniken är driven till det yttersta och skapar illusionen av att vi betraktar gamla fotografier, starkt förstorade. Utgångspunkten är familjens fotoalbum med bilder från ett obestämt 1940- och 50-tal. Vi kliver in i tysta borgerliga salonger och blickar ut över stilla landskap. På bilderna finns inga spår av de tragedier som livet kantas av. Gunnel Wåhlstrand, född 1974 i Uppsala, är utbildad bland annat vid Konsthögskolan i Stockholm. Hennes samlade produktion är inte stor om man räknar antal verk. Varje målning förlöses under en mödosam, tidskrävande process. En spilld droppe innebär att arbetet måste börja på nytt. Det handlar också om att tillbringa tid med fotografierna och ta sig in i sin egen familjehistoria. Konsten är Gunnel Wåhlstrands sätt att skapa en relation till de närmaste som hon inte fick träffa. I den kommande utställningen visar Nordiska Akvarellmuseet Gunnel Wåhlstrands nyaste verk, som för första gången presenteras för konstpubliken. Utställningen går sedan vidare till Uppsala Konstmuseum, där den presenteras tillsammans med konstnärens tidigare målningar.