11.215.4 2018

Oceaner av tid

Ur museets samling

Akvarellen är ett medium som vittnar om tiden som en paradoxal företeelse. Tiden kan gå fort och den kan gå långsamt, den kan kännas svunnen eller bekant, den är både relativ och konstant. I akvarellen märker man färgens kvickhet och benägenhet att färdas vidare mellan vattenansamlingarna, samtidigt som den kräver utövarens tålamod och aktsamhet. Det ögonblickliga och oceaner av tid står i kontrast mot varandra, men samspelar ändå. Utställningen visar konstnärer som på olika sätt förhåller sig till tiden och till världen och som försöker fånga det flyktiga på papper.

Medverkande konstnärer: Line Bergseth, Saara Ekström, Bernd Koberling, Anna Ling.